StrukturaStruktura i pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej

W strukturze Instytutu Filologii Germańskiej funkcjonują dwa zakłady naukowe reprezentujące językoznawczy oraz literaturo- i kulturoznawczy zakres naukowo-dydaktycznej działalności Instytutu.

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej jest biblioteką sieci, tzn. filią Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

Jednostką administracyjną Instytutu jest Sekretariat.


obraz - prof_lasatowicz.jpg

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO


Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej:

dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO

tel./fax: (+48) 77/4527381


Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej

dr hab. Felicja Księżyk


Sekretariat

Samodzielny referent: mgr Magdalena Bohatczuk

pok. 115, I piętro (wejście od pl. Staszica lub Oleskiej)

Adres

Instytut Filologii Germańskiej
Plac Staszica 1
45- 052 Opole
tel./fax: (+48) 77/4527380
e:mail: ifg@uni.opole.pl


Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej

Kierownik: kustosz, mgr Maria Gębczak

tel./fax: (+48) 77/4527385


Zakład Języka Niemieckiego

Kierownik: dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO

maria.lasatowicz@uni.opole.pl

dr Jarosław Bogacki Jaroslaw.Bogacki@uni.opole.pl

dr Dolińska Justyna jdolinska@uni.opole.pl

dr Małgorzata Jokiel mjokiel@uni.opole.pl

dr hab. Felicja Księżyk ksiezykf@uni.opole.pl

dr Mariola Majnusz-Stadnik mmajnusz@uni.opole.pl

dr hab. Daniela Pelka pelkad@uni.opole.pl

mgr Klaudia Gabryel klaudia.gabryel@uni.opole.pl

dr Kornelia Kansy kkansy@uni.opole.pl

mgr Sebastian Maślanka sebastian.maslanka@uni.opole.pl

dr Marek Sitek msitek@uni.opole.pl


Zakład Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku

Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrea Rudolph


dr Gabriela Jelitto-Piechulik jelitto-piechulik@uni.opole.pl

dr hab. Daniel Pietrek dpietrek@uni.opole.pl

mgr Weronika Gałka wkulig@uni.opole.pl

mgr Sylwia SawulskaInstytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, 45-052 Opole
e-mail: ifg@uni.opole.pl  
tel: +(48) 0774527380
Dyrektor: +(48) 0774527381
Biblioteka: +(48)0774527385 

dol